Rezime godine 2018.Pred kraj godine predstavljam zapravo one radove koji su nastali tokom godine i koje sam izložila na samostalnoj izložbi "U šumi valova" u galeriji Utopija, prostori udruge Slama u Osijeku. Više o radovima potkrijepljeno je kratkim tekstom izložbe i odličnim fotografijama što zahvaljujem Tomislavu Šilovincu. Također odličan članak o izložbi napisala je, a ujedno i fotografirala Mirna Butković što se može vidjeti na sljedećem linku http://www.post.hr/osijek/vijesti/kultura/naslov/izlozba-u-sumi-valova-valentine-grubacevic-6294

U ŠUMI VALOVA”

Prvi puta predstavljam multimedijalni oblik izložbe u kojem prevladavaju mediji crteža, svjetlosne instalacije, otisci grafike na tkanini i dijaprojekcija nastalih većinom tokom 2018. godine kao svojevrstan eksperiment presjeka razmišljanja i dnevnika snova. Odišu tematikom svemira, organskih, biljnih motiva (šume, lišća, cvijeća), izmišljenih bića i igre riječi. Izložbeni prostor je  bio podjeljen u dva dijela (svijetlo - sjena), u svijetlom prostoru crteži su na tamnoj crnoj podlozi gdje se linijski, organski crtež gubi u crnini prostora podloge. Drugi dio je izložbe je bio taman iz kojega izviru svjetlosne intervencije radova. Određeni radovi iziskuju intervenciju u samo djelo te postaju kompletni ukoliko gledatelj pristupi sa znatiželjom. 

„Struje svijesti” imaju crne rukavice i blok sa crtežima, stoga se stavljanjem rukavica na ruke ulazi u djelo gledajući preostalih 45 crteža/skica iz bloka. Rad „Dvogled” traži od gledatelja kako bi se sagnuo i pogledao svjetleću minijaturu povećalom ili ako bi se prislonio i gledao rad, predočena slika bi mu se potpuno pomutila. 
„Prostorni transferi” traže da ih se lagano zavrti uz rub okvira kako bi motiv „dječaka” gledanog iz ptičje perspektive, privukao na lagano plovljenje prostorom što se zapravo prožima kao motiv u većini radova. Valovi, frekvencije i organsko biljni motivi se prožimaju kroz većinu radova, posebice onima na crnoj podlozi. 
„U tamnoj šumi...” koja zapravo svojim koloritom predstavlja najintenzivniju sliku u sklopu izložbe nagovještava Amazonsku šumu. Upravo ta slika i je uvod za umjetničku ekspediciju Art Nomad Project preko kojega sudjelujem u umjetničkom putovanju za Južnu Ameriku u 2019. godini.
"Prostorni transfer", crtež na foliji"MultiMedij u šumi", tkanina, grafika, crtež koncem, dijapozitiv"U ljubičastoj vodi", eksperimentalni dijapozitiv

"Dvogled", 2018. također izložen na Minijaturama u Zaboku


"Struje svijesti", serija crteža

"Crna rupa" i detalj "Iz biljnog svijeta", crteži
 "3 crteža" "Frekvencije (valovi)""U tamnoj šumi..."

Primjedbe

Popularni postovi